Zápis ze schůze výboru České společnosti pro dětskou stomatologii

Praha 11.10.2019

Zápis ze schůze výboru České společnosti pro dětskou stomatologii

Přítomni: Merglová, Ginzelová, Beznosková Seydlová, Kuklová, Ivančáková Koberová, Vašáková, Kukletová, Izakovičová Hollá, Krejčí, Hlaďo

Zapsala: Kuklová

 1. Doc. Merglová a MUDr. Vašáková se zúčastnily semináře EAPD na Krétě, kde byla projednávána naše žádost o uspořádání semináře EAPD v roce 2023. poprvé se tato událost uskuteční v České republice, v Praze. Žádost byla schválena díky zkušenostem MUDr. Ivančákové Koberové a za podpory MUDr. Tzigounakise, kteří připravili půdu pro přijetí žádosti naší kandidatury. Žádost byla profesionálně připravena firmou, která se zabývá pořádáním kongresů – Garant International, a minulý týden byla doc. Merglovou smlouva podepsána. V roce 2020 se bude konat v Hamburku kongres EADP, od naší společnosti se nečeká žádná prezentace semináře v r. 2023.
 2. Po dlouhé době začala mít o naše členství zájem IAPD. Doc. Merglová předložila stanovy naší společnosti. Zúčastnila se kongresu IAPD v Mexiku, částečně za podpory 50 000 Kč ze strany České společnosti pro dětskou stomatologii, zbytek uhradila z vlastních prostředků. Zde prezentovala činnost naší společnosti a naši republiku. Jednání representantů členských společností odsouhlasilo přijetí naší společnosti do IAPD a při zahájení kongresu bylo naše logo zařazeno do promítaných presentovaných společností. Doc. Merglová zaplatila členský příspěvek za sebe a za naši společnost.
 3. IAPD vydala tzv. Bangkok Declaration – na kongresu 2018 v Bangkoku se sjednotila nová stanoviska týkající se onemocnění s diagnózou ECC. Tato deklarace se nachází na webových stránkách IAPD a členské společnosti mohou tuto deklaraci po požádání publikovat. Doc. Merglová se dohodla s doc. Veverkou, že v časopisu Česká stomatologie bude uveřejněno anglické znění této deklarace. V rámci stanovisek k onemocnění s diagnózou ECC v rámci prevence tohoto onemocnění bylo doporučeno používat zubní pasty s koncentrací 1000ppm fluoridů již v předškolním věku dítěte. Firma Colgate v rámci podpory těchto stanovisek přislíbila překlad souhrnu tohoto doporučení do českého jazyka, doplnění textu grafikou a uveřejnění tohoto stanoviska nejlépe v rámci přílohy LKS. Zubní pasta s koncentrací 1000ppm F je doporučována podle těchto stanovisek již od prvního roku věku dítěte. Firma Colgate tomuto doporučení přizpůsobí výrobu zubních past tak, aby od roku 2021 svými výrobky splňovala tyto nové požadavky.
 4. Dne 14.6. 2019 se konala slavnostní konference v Plzni při příležitosti oslav životního jubilea prof. Kiliana. Tato akce finančně skončila v minusu 6784 Kč.
 5. Výpis z účtu České společnosti pro dětskou stomatologii – zůstatek ve výši 443117 Kč.
 6. Každý člen výboru České společnosti pro dětskou stomatologii nahlásí doc. Merglové mailem výši úhrady za cestovné na schůze výboru v roce 2019.
 7. Plán akcí pro rok 2020: předpokládaný termín konání 4.12.2020 (27.11.2020), místo konání Praha Motol. Náplň odborné akce: nová doporučení pro prevenci zubního kazu fluoridovými sloučeninami, ECC, guidelines pro rtg vyšetření + kazuistiky.
 8. Lékaři, kteří jsou v České republice členy EAPD, budou požádáni o zaslání svého identifikačního čísla doc. Merglové.
 9. MUDr. Vašáková vznesla návrh pro zřízení facebooku naší společnosti, zřízení by bylo bezplatné. Otázkou je, kdo by tyto stránky spravoval, přísun informací. Po debatě členů výboru bylo dohodnuto, že facebookové stránky zatím jen zveřejní odkaz na stránky webové, tímto způsobem lze sledovat jejich návštěvnost. Současně doc. Merglová provede aktualizaci stávajících webových stránek.
 10. Ve dnech 8. a 9.11.2019 se uskuteční v Olomouci akce Víme, jak na zubní kaz.
 11. Ve dnech 1. a 2.11.2019 proběhnou Plzeňské pracovní dny k 70.výročí založení stomatologické kliniky v Plzni
 12. Příští schůze výboru České společnosti pro dětskou stomatologii se uskuteční 7.února 2020 v Praze

Zapsáno 17.10.2019MUDr. Kuklová

Čtěte také

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Dopis IPAD

Dopis IPAD

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Slavnostní konference

Slavnostní konference

Registrace na 13th EAPD seminar and guidelines workshop

Registrace na 13th EAPD seminar and guidelines workshop

13th Interim Seminar and Guidelines Workshop of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD)

13th Interim Seminar and Guidelines Workshop of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD)

Staňte se
členem naší
společnosti

3. den s dětskou stomatologií
Odborné akce

3. den s dětskou stomatologií

problematika dětí s celkovým onemocněním v souvislosti s orálním zdravím, kazuistiky

30.11.2018 - 30.11.2018

Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Více informací
Nahoru