Zápis ze schůze výboru České společnosti pro dětskou stomatologii ze dne 15. 4. 2016

Zápis ze schůze dne 15. 4. 2016

Zápis ze schůze výboru České společnosti pro dětskou stomatologii ze dne 15. 4. 2016

15. 4. 2016

Přítomni: Merglová, Kober Ivančaková, Kukletová, Izakovičová Hollá,  Vašáková,  Hlaďo,  Kuklová, Ginzelová,  Seydlová, Krejčí

1. Akce České společnosti pro dětskou stomatologii se bude letos konat  dne 2.12.2016 v Praze Na Bojišti pod názvem Den s dětskou stomatologií.  Zatím se přihlásilo 11 autorů s příspěvky.
Členové výboru jednohlasně odsouhlasili uvedení přednášky MUDr. Arias – zkušenosti s autistickým dítětem.  Do tohoto bloku by byly dále zařazeny přednášky s tématem Úzkost dětí při ošetřování a Orální zdraví dětských pacientů s autismem (Ivančaková).
Kazuistiky:  Ginzelová – Golden Hart syndrom,
Poskerová : Papillon Lefévre syndrom.
Kaňovská: Diagnostika a léčba retinovaných špičáků
Krejčí: Odontomy u dětí
Machoň: Ankylosis TM Kloubu
Registrace účastníků 9,30 hod. Doba akce 10,00 – 17,00 hod.
Registrační poplatky:  800 Kč nečlenové společnosti, 400 Kč členové společnosti, 100 Kč studenti, 250Kč sestry a hygienistky.
Doc. Merglová požádá o registraci akce na ČSK a o příspěvek na odborné zajištění a organizaci akce.
Účast firem: Colgate (osloví doc. Merglová – tašky), Philips, OralFlux (osloví MUDr. Beznosková) Firmy by mohly mít i krátkou presentaci.
Termín abstrakt a definitivní název – konec září.
Nový symbol na web: bylo zvoleno logo kytička

2. EAPD: Budou se konat  volby do předsednictva a do jednotlivých komisí. Požadují nominaci zástupců členských zemí. Z naší Společnosti jsou členy EAPD doc. Merglová, doc. Kober Ivančáková, prim. Dr. Ginzelová, dr. Vašáková, dr. Seydlová.  Nominace do funkcí: do education committee dr. Ivančaková

3. V loňském roce jsme podpořili jako jediná odborná společnost  svým příspěvkem časopisy Československá  stomatologie a PZL.  Příspěvek ČSK činil 70 000Kč a naše Společnost  přispěla částkou 20 000 Kč. Díky této podpoře vychází letošní ročník těchto časopisů. Pro postgraduanty pro publikace v českém jazyce slouží  jen tento časopis a časopis ČSK.  Výbor jednomyslně schválil letošní opětovný příspěvek pro vydávání těchto časopisů.  Chybí autoři pro příspěvky do časopisu. Jako pomoc jsme uvážili vypsat cenu ČSDS za nejlepší článek, který se bude týkat dětské stomatologie a bude vydán v časopise Československá stomatologie nebo PZL . Jedná  se o originální práce v českém jazyce. Časopis je bez autorských honorářů. Odměna pro vítězného autora byla schválena na částku 5000,00 Kč. Konečné hodnocení prací provede výbor ČSK.

4. Členové výboru ČSDS zaplatili na schůzi členské příspěvky ve výši 500,00 Kč.

5. Doc. Merglová poděkovala všem, kdo se účastnili  akce Vox pediatriae.

6. PDD se budou letos konat ve dnech 15. 9. 2016 – 17. 9. 2016

7. Každý člen ČSK obdrží Doporučení a postupy  preventivních opatření., která budou zveřejněna v časopisu LKS.

8. Různé: oblastním garantem péče je oblastní stomatologická komora. Dále pak zdravotní rada na MěÚ  nebo na Obecním úřadu.

9. Příští schůze výboru ČSDS se bude konat dne 21.října 2016 v 10,30 hod. v Cross Café.

Zápis je také ke stažení zde [DOC].

Čtěte také

27. kongres International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)

27. kongres International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Den s dětskou stomatologií

Den s dětskou stomatologií

Výzva IAPD

Výzva IAPD

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Pozvánka na Den s dětskou stomatologií

Dopis IPAD

Dopis IPAD

Staňte se
členem naší
společnosti

Nahoru